Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử

[tintuc]

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản hủy hóa đơn để xóa bỏ hóa đơn đã viết sai Các trường […]

Coi bài nguyên văn tại đây : Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử

[/tintuc]

Related Post

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử
4/ 5
Oleh