Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

[tintuc]

Định nghĩa doanh nghiệp chế xuất (Export Proccessing Enterprise – EPE) Doanh nghiệp chế xuất – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Export Proccessing Enterprise, viết tắt là EPE. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để […]

Xem nguyên bài viết tại đường link sau nhé : Doanh nghiệp chế xuất là gì?

[/tintuc]

Related Post

Doanh nghiệp chế xuất là gì?
4/ 5
Oleh