Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Cách Sử Dụng và Bảo Quản Giấy In Hóa Đơn

Giấy in hóa đơn là gì? Giấy in hóa đơn là một loại giấy in nhiệt trực tiếp (giấy in bill, chúng không cần sử dụng đến mực in) dưới tác dụng nhiệt của đầu in trên máy in hóa đơn nhiệt thì giấy sẽ chuyển sang màu đen. Bản chất của giấy in nhiệt luôn được phủ một lớp thuốc […]

Xem nguyên bài viết tại #vppvinacom : Cách Sử Dụng và Bảo Quản Giấy In Hóa Đơn

Related Post

Cách Sử Dụng và Bảo Quản Giấy In Hóa Đơn
4/ 5
Oleh